Köpvillkor

Dessa villkor ('Villkoren') reglerar användarnas ('du' eller 'din') användning av webbplatsen lookfantastic.se ('Webbplatsen') och din relation med:

(i) The Hut.com Limited (lookfantastic.se), ett registrerat företag på 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ,
Storbritannien; eller

(ii) (a)om ditt köp är gjort i amerikanska dollar (USD) eller kanadensiska dollar (CAD) och betalningen är gjord med en debit/kredit/American Express-kort, med THGPP LLC (lookfantastic.se), ett registrerat företag på 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle,
Delaware, 19801, USA;

(iii) (a) om ditt köp är gjort i australiska dollar (AUD) och betalningen är gjord med en debit/kredit/American Express-kort, med Skincarestore Australia Pty Limited (lookfantastic.se), ett registrerat företag på G01, Atchison Street 38, St Leonards, NSW 2065 Australien;

('vi', 'vår' eller 'oss'). Läs villkoren noga då de påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt lag. Om du inte godkänner dessa villkor bör
du inte använda webbplatsen. Om du har några frågor kring våra villkor ber vi dig kontakta oss.

1. Överenskommelse

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vara bunden till dessa villkor.

2. Rättelser

Vi förbehåller oss rätten att;

uppdatera dessa villkor och eventuella ändringar kommer att meddelas dig via ett lämpligt meddelande på webbplatsen. Det är ditt ansvar att kontrollera om sådana förändringar har meddelats. Förändringarna kommer att gälla för webbplatsen efter att vi har gett ett sådant meddelande. Om du inte vill accepterar de nya villkoren bör du inte fortsätta att använda webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter den dag då ändringen träder i kraft, visar din användning av webbplatsen att du godkänner till att vara bunden av de nya villkoren. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller återkalla, tillfälligt eller permanent, denna webbplats och det material som finns i (eller någon del) utan att meddela dig och du bekräftar att vi inte ska vara ansvariga inför dig för varje ändring eller upphävande av webbplatsen eller dess innehåll,.

3. Registrering

Genom att använda denna webbplats, garanterar du att;

dina personliga uppgifter som du måste lämna när du registrerar dig är sann, korrekt, aktuell och fullständig i alla avseenden, och du inte utger dig för att vara någon annan person eller enhet.

Produkter som köps på denna sida är för privat bruk och inte för kommersiellt bruk. Ändras dina personliga uppgifter bör du omedelbart kontakta kundtjänst.

E-postadress: customer.experience@thehutgroup.com

4. Integritetspolicy

Vi kommer att behandla all personlig information konfidentiellt och kommer endast att använda den i enlighet med vår sekretess policy.

När du handlar på denna webbplats, kommer vi be dig ange personuppgifter för att vi ska kunna identifiera dig, t.ex. ditt namn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, kreditkort eller annan betalningsinformation. Vi bekräftar att denna information kommer att hållas av oss i enlighet med registreringen vi har med ”Data Commissioner's office” (Storbritanniens motsvarighet till svenska Datainspektionen).

5.Vi skyddar din säkerhet

För att säkerställa att ditt kredit-, bank-eller betalkort inte används utan ditt medgivande, kommer vi att bekräfta namn, adress och annan personlig information från dig under beställningsprocessen mot lämpliga tredjepartsdatabaser.

Vi ser väldigt allvarligt på onlinebedrägeri. Med ökat antal bedrägliga kreditkortstransaktioner gör vi allt för att se till att alla beställningar noggrant kontrolleras med hjälp av den information som redan lämnats. Det finns en möjlighet att vi kan kontakta dig för ytterligare säkerhetskontroller och vi ber om ditt samarbete för att göra det möjligt för oss att slutföra dem. Vi kommer inte att tolerera bedrägliga transaktioner och sådana transaktioner kommer att rapporteras till behöriga myndigheter.

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att sådana kontroller görs. Vid utförandet av dessa kontroller kan personliga uppgifter som du har angett överlämnas till ett registrerat kreditupplysningsföretag som kan föra register över den informationen. Du kan vara säker på att detta endast görs för att bekräfta din identitet, att en kreditkontroll inte utförs och att din kreditvärdighet inte påverkas. All information som anges av dig kommer att behandlas säkert och i strikt överensstämmelse med ”Data Protection Act 1998” (Storbritannien).

6. Överensstämmelse

Webbplatsen får endast användas för lagliga syften och på ett lagligt sätt. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter gällande webbplatsen och dess användning. Du förbinder dig till att inte ladda up eller överföra:

virus eller annat som syftar till att störa, avbryta eller störa normala förfaranden i en dator; material som är kränkande eller stötande karaktär eller försummande effekt på webbsidan.

7. Ersättning

Du samtycker att ersätta och skydda oss, våra tjänstemän, chefer, anställda och leverantörer från ekonomiska krav, förluster, inklusive rättsliga kostnader, som har orsakats av att du har brutit mot vår överenskommelse och bestämmelser, eller andra kostnader som orsakats av ditt användande av webbsidan eller någon annan som använder webbsidan med dina personliga uppgifter.

8. Tredjepartslänkar

Som en service till våra kunder, kan webbplatsen innehålla länkar till andra webbplatser eller material som är utanför vår kontroll. För din vetskap är vi inte ansvariga för dessa webbplatser eller material och behöver inte se över eller godkänna dem. Vi ansvarar inte för din integritet eller innehållet på sådana webbsidor och inte heller för någon skada, förlust eller brott som orsakats eller påstås ha orsakats i samband med användning av eller vid förtroende av sådan reklam, innehåll, produkter, material eller tjänster som finns tillgängliga på sådana externa webbplatser eller resurser.

9. Beställningar

Alla beställningar är föremål för acceptans och tillgänglighet. Om de varor som beställts inte är tillgängliga, kommer du att meddelas via e-post (eller på annat sätt, om någon e-postadress inte har lämnats) och du kommer att ha möjlighet att antingen vänta tills produkten är tillgänglig i lager eller att avbryta din beställning.

Alla beställningar från dig kommer att behandlas som ett erbjudande att köpa de varor eller tjänster från oss , och vi har rätt att avvisa sådana erbjudanden. Du är införstådd med att en automatisk email-bekräftelse på din beställning inte garanterar vårt godkännande av ditt erbjudande att köpa varor eller tjänster som annonseras på webbsidan. Ett avtal mellan dig och oss kommer att ske när vi ( i) debiterar ditt kreditkort , betalkort eller PayPal -konto eller (ii ) sänder varorna till dig eller påbörjar tjänsterna, infaller det senare ska vi skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att avtalet har ingåtts ('Dispatch Confirmation'). Kontraktet skall endast avse dessa varor eller tjänster vars leverans vi har bekräftat via ”Dispatch Confirmation”.

Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder i den mån vi kan för att hålla information om din beställning och betalning säker, men i avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi inte kan hållas ansvariga för eventuella förluster som du drabbas av om en tredje part skaffar otillåten tillgång till alla uppgifter som du angav när du utnyttjade eller beställde från webbplatsen..

Du kommer att ta på dig ansvaret för produkterna så snart de har levererats till den leveransadress som du angav när du beställde produkterna. Vi accepterar inget ansvar om du ger en felaktig leveransadress eller om du inte hämtar produkterna från leveransadressen som du angav. Trots att risken för förlust eller skada på produkterna endast övergår till dig när de har levererats till leveransadressen, kommer äganderätten till produkterna att övergå till dig: (a) produkterna som skickas av oss; och (b) att vi tar emot betalning för samma.

10. Ångerrätt

När du har köpt varor eller tjänster som konsument (dvs för privat bruk och inte kommersiellt bruk), observera att du har rätt att häva ett avtal med oss inom 14 dagar från dagen efter mottagandet av varorna eller tjänsterna.

Läs vår returpolicy om du vill häva ett avtal inom den här tidsperioden.

11. Pris och betalning

Alla priser som visas på webbplatsen är inklusive moms (där så är tillämpligt) i aktuell kurs och är korrekta vid tiden för publicering. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra priser när som helst och utan förvarning (ändringar gäller ej de beställningar där vi har skickat dig en Orderbekräftelse).

Om din leveransadress är inom EU, kommer inga ytterligare skatter debiteras dig. Om din leveransadress är utanför EU kan du bli debiterad för importtullar och skatter (inklusive moms), som tas ut när din beställning når destinationslandet. Eventuella sådana ytterligare kostnader betalas av dig.(om din leveransadress är inom Europeiska Unionen ('EU') se 'Tullavgift ansvar för EU leveransadresser') Du bör notera att tullbestämmelser och praxis varierar kraftigt från land till land. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för mer information.

När vi skickar beställningar utanför Storbritannien kan det hända att paket öppnas och söks igenom av tullen. När du beställer varor till en adress utanför Storbritannien är du importör och måste därför acceptera de lagar och regler i det land som dina varor levereras till.

Betalning kan göras med något av de större kredit-eller betalkortsföretagen MasterCard och VISA, Klarna eller via ditt PayPal-konto. Betalning kommer att debiteras ditt konto innan sändning av din vara eller tillhandahållande av tjänsten till dig. Om du betalar med kreditkort kommer ett värde av £0.01 att hållas tills dess att kortgivaren godkänner betalningen.

I den osannolika händelsen att det pris som anges i kassan är felaktigt, och vi upptäcker detta innan vi accepterar din beställning enligt punkt 9, är vi inte skyldiga att sälja varorna till dig till det pris som visas. Vi försöker alltid se till att priserna på varor som visas på vår webbsida är korrekta, men ibland kan det tyvärr uppstå fel. Om vi upptäcker ett fel i priset på de varor som du har beställt kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta den. Om du avbokar din beställning och du redan har betalat för varorna kommer du att få en full återbetalning.

Du bekräftar att det kreditkort, bankkort eller PayPal konto som används är ditt. Alla kredit- eller bankkorts innehavare är föremål för valideringskontroll och godkännande från kortutgivaren. Om utgivaren av ditt betalkort ej accepterar, eller av någon anledning ej tillåter betalningen till oss är vi ej ansvariga mot dig som kund för eventuell försening eller utebliven leverans.

Om din kredit- eller betalkortsbetalning inte har behandlats framgångsrikt av någon anledning, förbehåller vi oss rätten att återbetala dig inom 48 timmar. I händelse av att betalningen fortfarande inte lyckas kommer vi att meddela dig minst 48 timmar i förväg om ytterligare återförsök att behandla din debitering genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du har angett till oss. Om du inte vill att vi ska försöka behandla betalningen igen måste du av

Du kan endast använda en rabbatkod för var order. Vi förbehåller oss rätten att avisa eller annullera order där du lägger till mer än en rabattkod i varukorgen.

Vi ger dig möjlighet att använda rabattkoder endast på de villkor på vilka de har utfärdats, vilket bland annat kan innefatta villkor som gäller din behörighet att använda dem samt ett högsta ordervärde.

Läs igenom dessa villkor innan du gör en beställning då vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera alla beställningar som inte uppfyller dessa villkor även om din kredit-eller betalkort har debiterats. Om bristande överensstämmelse mellan de villkor på vilka rabattkoder utfärdats och dessa villkor, råder villkoren för rabattkoder. En kopia av rabattkodsvillkor kan fås genom att mejla vår kundtjänst på:

customer.experience@thehutgroup.com

Tullavgift ansvar för EU leveransadresser


Endast för ordrar skickade från Storbritannien.


För leveranser till adresser inom EU, för rättsliga skäl är du importören av varorna, och du är ansvarig för importen så väl som importplikter, tulltaxa, eller skatt avgifter som kan tillkomma av tullmyndigheterna. Dock har vi samlat dessa summor från dig som en del av ditt köp, och genom att acceptera dessa villkor, godkänner du att vi utnämner vår kurir att genomföra importplikter åt dig, inkluderat betalningar för tulltaxa, eller skatt avgifter som kan tillkomma av tullmyndigheterna. Den utsedda kuriren kommer leverera varorna till dig i tilläg till att utföra några importplikter åt dig. Dessa importplikter kommer utföras i olika länder beroende på var din leveransadress är, och vilken kurir som används. Dina varor kommer gå igenom tullen i ett av de följande 'förtullnings länderna'.

DPD

• Cypern (för adresser i Cypern)

• Frankrike (för adresser i Frankrike, Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Portugal, Rumänien, Slovakien och Slovenien)

• Irland (för adresser i Irland)

• Malta (för adresser i Malta)

• Spanien (för adresser i Spanien)

• Nederländerna (för adresser i Nederländerna, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Luxemburg, Polen och Sverige)

Hermes

• Belgien (för adresser i Belgien och Irland)

• För resterande länder, i det landet din leveransadress är

DHL

• I det landet din leveransadress är

P2P

  • Nederländerna (för alla adresser)

Detta betyder att du kommer bli debiterad importkostnader, tullavgifter, eller beskattningar till det priset som tillämpas i det landet där dina varor går igenom tullen - dessa kommer betalas å dina vägnar av den valda kuriren. Länderna där dina varor kommer gå igenom tullen kan ändras utan att någon förvarning till dig.

Genom att du accepterar dessa villkor, ger du ditt medgivande att vi utser en kurir som agerar åt dig som beskrivet ovan, och att den utsedda kuriren agerar enbart för dig som din import representant.

Vi utfärdar inte skattefakturor för försendelser till EU från Storbritannien. Alla försäljningsbevis som vi tillhandahåller på din begäran tillhandhålls helt efter vårt gottfinnande och fungerar endast som en registrering av ditt köp. Dokumentet kanske inte uppfyller de krav som ställs av skattemyndigheterna i din lokala jurisdiktion för att återkräva moms och vi kan inte tillhandahålla ytterliggare dokumentation i detta avseende.

12. Behörighet att handla

För att få köpa varor på den här sidan och kunna ingå eventuella kontrakt på den här webbsidan enligt engelsk lag måste du:

Vara myndig, över 18, om du är en privatperson och; registrera ditt riktiga namn, address, telefon-nummer, mejladress och andra uppgifter som efterfrågas.

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vara bunden till dessa villkor och tillåta oss att överföra information (inklusive uppdaterad information) för att få information från tredje part, inklusive men inte begränsat till, ditt betal-eller kreditkortsnummer eller kreditupplysningar för att verifiera din identitet, att validera ditt kreditkort, för att få ett första kreditkortstillstånd och att tillåta enskilda köptransaktioner.

13. Intellektuell egendom

Innehållet på webbplatsen skyddas av upphovsrätt, varumärken, databaser och andra immateriella rättigheter, och du erkänner att det material och innehåll som levereras som en del av webbplatsen ska stanna hos oss eller våra licensgivare.

Du kan hämta och visa innehållet på webbplatsen på en datorskärm, lagra sådant innehåll i elektronisk form på hårddisk (men inte någon server eller annan lagringsenhet som är ansluten till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av sådant innehåll för eget, icke -kommersiellt bruk, förutsatt att du bibehåller alla eventuella meddelanden gällande upphovsrätt och äganderätt. Du får inte på annat sätt reproducera, ändra, kopiera eller distribuera eller använda för kommersiella ändamål något av materialet eller innehållet på webbplatsen.

14. Ansvarsbegränsning

Utan att utesluta andra punkter i köpvillkoren kan inga av dessa villkor:

påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument under engelsk lag; eller exkludera eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller skada som orsakats av vår vårdslöshet.

Webbplatsen tillhandahålls på en 'som den är' och 'tillgänglig' basis utan garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med avseende för dess användning. Du är medveten om att vi inte kan garantera och inte kan ansvara för säkerheten eller integriteten av webbplatsen och all information som du anger. Denna risk bär du i samband med användning av Internet.

Samtidigt som vi kommer att försöka se till att material som finns på webbplatsen är korrekt, riktig och av hög kvalitet, kan vi inte ta ansvar om så inte är fallet. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller brister eller för de resultat som uppnåtts genom användning av sådan information eller för eventuella tekniska problem som kan uppstå med webbplatsen. Om vi får information om eventuella felaktigheter i materialet på webbplatsen kommer vi att försöka rätta till detta så snart vi kan.

Vi frånsäger oss i synnerhet alla skulder i samband med följande:

webbplatsens eventuella inkompatibilitet med någon av din utrustning, program eller dataförbindelser;
tekniska problem, inklusive fel eller avbrott av webbplatsen;
olämplighet, opålitlighet eller felaktighet av webbplatsen, och
brist på webbplatsen som inte möter dina krav.

I den utsträckning som är tillåtet enligt lag, godkänner du att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella följdskador eller indirekta skador (som båda termer inkluderar, utan begränsning, ren förmögenhetsskada, utebliven vinst, förlust av försäljning, förlust av förväntade besparingar, bortkastade utgifter, förlorad integritet och förlust av data) eller andra indirekta, speciella eller bestraffande skador som uppstår ur eller är relaterade till din användning av webbplatsen.

15. Avskiljande

Om några av dessa villkor blir olagliga, ogiltiga eller av någon annan anledning inte kunna uppehållas ska den avskaffade punkten göras avskiljbar från de andra bestämmelserna och inte påverka de övriga villkorens gällande.

16. Dispensklausul

Ingen dispensklausul skall tolkas av oss som ett avstående av något förfarande eller efterföljande brott mot någon bestämmelse.

17. Hela Avtalet

Dessa villkor utgör hela grunden för eventuella avtal mellan dig och oss.

18. Lag och jurisdiktion

Dessa villkor gäller under och skrivna enligt engelsk lag och eventuella disputer hanteras av engelska domstolar.

19. Godis och Choklad

För att få ut det bästa av ditt godis rekommenderar vi att du äter dem inom 12 veckor.

Alla varor är individuellt daterade för att försäkra att de konsumeras när de är som bäst.

Innehåll av nötter

Konsumenter bör känna till att all konfektyr tillverkas och paketeras i en omgivning där nötter kan förekomma och vi kan därför inte garantera att konfektyren är fri från nötter och spår från nötter. Ingrediensförteckningarna är tagna från tillverkarens förpackningar och förteckningar och är därmed så noggranna och riktiga som konfektyrtillverkarnas, vi kan därför inte hållas ansvariga för deras innehåll.

20. Ånger och Returrätt

För att ge våra kunder bästa möjliga service erbjuder vi en omfattande returneringspolicy om du mot förmodan inte skulle vara helt nöjd med din beställning. Tänk på att följande returpolicy måste följas och att om du avviker från den kan det resultera i att vi inte kan byta eller återbetala varor. Du bör känna till att vi inte kan hållas ansvariga för returer/byten av varor som påverkas av faktorer utom vår kontroll. Detta innefattar vårdslöshet efter det att du har tagit emot varorna, förvaring i extrema temperature som kan påverka en del varor – t.ex. att de klistrar ihop sig eller ändrar utseende, men fortfarande smakar likadant samt skada orsakad av tredje part. Du bör även känna till att känsliga varor som t.ex. choklad som beställs under varma sommardagar kan påverkas av värme under frakten och kan ändra utseende men smakar så klart lika got som alltid.

Om du önskar göra en returnering, kontakta oss inom 14 dagar efter du tagit emot din order. För att skicka tillbaka en vara ska du kontakta kundtjänst och ha ditt beställningsnummer redo och namnet på den varan som du vill returnera.

Vi kommer då ge dig ett unikt returneringsnummer och den adressen som du ska skicka dina varor till.

Du måste paketera alla varor på ett säkert sätt och bifoga:

Ditt beställningsnummer
Ditt returneringsummer
Om du vill byta ut varan eller lämna tillbaka den.
Anledningen till att du har skickat tillbaka varan .

Alla varor måste vara i ursprungligt skick och i sin originalförpackning tillsammans med en kopia på fakturan eller fraktsedel.

När vi har tagit emot den returnerade varan kontrolleras den och vi återbetalar sen varan och frakten om det behövs. På grund av hur känsliga varor är kan vi tyvärr inte återbetala dig för varor med anledningen att du inte längre vill ha dem. Återbetalningar/byten erbjuds bara på varor som är trasiga och som redan var trasiga när de skickades ut till dig.

21. Tävlingar

Vi förbehåller oss rätten att ändra tävlingsreglerna.

Tävlingsreglerna gäller för varje tävling om inget annat är skrivet i tävlingsinstruktionerna.

Genom att delta i tävlingar godkänner tävlande tävlingsreglerna och att de efterföljs.

Personer som är anställda eller en nära anhörig till en anställd på The Hut Group eller som på annat sätt hare n anknytning till företaget kan inte delta i tävlingar.

Tävlingar är bara öppna för personer som är bosatta i Sverige.

Alla tävlande måste vara minst 18 år gamla så vidare inget annat anges. Om tävlande är under 18 ska de ge målsmans samtycke till att delta i tävlingen.

Tävlande måste anmäla sig innan tävlingen är avslutad och alla svar måste vara inlämnade innan tävlingen stängs. Vi tar inte ansvar för material som skickas till fel adress, försvinner på grund av tekniska problem eller för någon annan anledning kommer in för sent.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera tävlande om vi misstänker fusk eller bedrägeri.

Tävlande står för sina egna kostnader av dator och internetanvändning och medel som krävs för att delta i tävlingar.

Vi ansvarar inte för (i) vinnare och andra tävlande som inte följer tävlingsreglerna; (ii) eventuella avbrott, förseningar, eller material som skickas till fel address/avdelning (iii) fel och avbrott i servrar, internetanslutning eller andra tekniska problem.

Lookfantastic.se förblir marknadsföraren av alla tävlingar som är bundna av de här tävlingsreglerna om inget annat anges.

Priser

Om priset av någon anledning inte längre finns tillgängligt förbehåller vi oss rätten att dela ut ett pris av liknande eller högre värde.

Endast ett pris per hushåll.

Priser kan inte bytas ut mot kontanter, rabatter och kan bara lämnas ut till vinnaren och inte överlåtas till någon annan.

Utnämning av vinnaren

Vinnarens namn väljs ut slumpmässigt från alla svar när tävlingen är avslutad.

Vinnaren kontaktas inom 28 dagar efter det att vinnaren är utvald.

Det kan ta 28 dagar innan priserna levereras.

Om vinnaren av någon anledning inte kan hämta ut sin vinst eller om vinnaren inte går att kontakta efter flertal försök kan vi behålla vinsten utan att ersätta vinnaren.

Det finns bara en vinst till varje vinnare/e-postadress. Vinnarnas namn kan lämnas ut efter begäran.

Uthämtning av vinsten

Vinster som innebär resande för vinnaren: (a) transport och researrangemang är vinnarens ansvar om inget annat anges; (b) vi förbehåller oss rätten att kräva målsmans samtycke för tävlande som är under 16 och att vinnaren reser/har sällskap med någon som är över 18 år.

Tävlingsvinster/biljetter kan begränsas till visa tider på året och om inget annat anges måste alla vinster hämtas ut inom 6 månader från utnämnandet av vinnaren.

När priser ges av tredje part ansvarar vinnaren för att fylla i och skicka in eventuella blanketter eller formulär som efterfrågas av tredje part. Vi tar inget ansvar för agerande eller fel hos tredje part.

22. Granskningar och omdömen

Om du har granskat eller skrivit ett omdöme om oss ger du oss ger du oss en icke-exklusiv, vinstfri, evig, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, ändra, publicera, översätta och använda i samband med annat material, vidarebefordra, visa upp sådant material och innehåll i alla mediekanaler.

Du ger lookfantastic tillstånd och dess filialer att använda det namn som du anger i samband med din granskning/omdöme.

Du samtycker att avstå från rätten att bli identifierad som författare till sådant material och rätten att försvara dig gentemot nedlåtande bemötande av sådant material.

Du samtycker till att utföra ytterligare handlingar för att fullända ovannämnda rättigheter som ges till dig av lookfantastic.se, inklusive handlingar och dokument på begäran av lookfantastic.se.

Du representerar och intygar att du äger eller på annat sätt kontrollerar rätten till det materialet som du publicerar vid det datumet som du skickar eller laddar up på lookfantastic.se:

Innehållet och materialet är riktigt och sanningsenligt;
Användande av material som du förser oss med ska inte bryta mot lookfantastic.se riktlinjer och ska inte orsaka skada till individer eller enheter (materialet och dess innehåll ska heller inte vara nedsättande). Du samtycker till att gottgöra lookfantastic.se för alla eventuella krav som görs av tredje part till lookfantastic.se som orsakats av dessa regler och bestämmelser inte efterföljts.

Vinnaren av tävlingar i granskande och omdömen kontaktas via mejl. Svarar inte vinnaren inom 20 dagar kan det resultera i att vinsten förverkas.

23. Multiköp-erbjudanden

Det här erbjudandet gäller bara för utvalda varor som finns i Multiköp-avdelningen på den här webbsidan.

Returnerar du en vara (med undantag för byten av trasiga eller skadade), har vi rätt att antingen efterfråga att alla varor lämnas tillbaka som ingick i multibuy-erbjudandet eller att du betalar fullt pris (som anges på den här webbsidan) på de varor som du behåller.

24. Gratis gåva-erbjudanden.

23.1 När vi erbjuder en gåva med en vara ger vi bara bort en gåva per köp (oberoende av hur många varor du köper). Den fria gåvan ges i mån av tillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att ändra den fria gåva till en alternativ gåva.

23.2 För att kunna ha ett erbjudande med en gåva kan det ibland vara nödvändigt för oss att sätta ett symboliskt värde på gåvan. För att undvika tvivel kan du inte köpa sådana gåvor utan att köpa de varor som måste köpas för att få gåvan och eventuella försök att köpa sådana gåvor kommer att avbrytas (även om du får ett bekräftelsemejl att ditt köp gick igenom). Om gåvan mot förmodan skickas till dig måste du returnera den när du får en skriftlig begäran att göra det.

25. Villkor Referenssystem

Enligt nedan angivnavillkor kan du tjäna belöningspoäng att använda på den här sidan genom atthänvisa en eller flera nya kunder genom vårt referenssystem, vilket du görgenom att dela referenslänken och/eller referenskoden som vi tillhandahåller(“referenssystemet”). Du kan endast använda referenssystemet om du tidigare harlagt en order på sidan.

En ny kund är en fysisk person som inte tidigare lagt en beställning hos oss (en referent). Om referenten har ett konto på sidan men inte har placerat någon beställning på sidan är de godkända för att delta i referenssystemet, dock endast via ”referenslänken”. Om referenten redan har ett konto på sidan kommer de inte kunna delta i referenssystemet genom en ”referenskod” (oavsett om de tidigare placerat en beställning eller inte).

Om referenten har klickat sig igenom din referenslänk kommer rabattkoden automatiskt användas vid utcheckningen. Om referenten använder en referenskod måste referenten skriva in denna kod vid utcheckningen.

För att undvika missförstånd kan belöningspoäng som genereras genom referenssystemet endast spenderas på sidan och varken du eller referenten är berättigad utbetalning av någon sort med avseende på belöningspoängen. Belöningspoängen kan inte lösas in mot kontanter och kan inte användas för att köpa presentkort. Belöningspoängen som finns på ditt referenssystemskonto kan inte överföras på något sätt.

Du kommer erhålla de tillämpliga belöningspoängen på ditt konto 24 timmar efter att referentens beställning har skickats från vårt lager. Om referenten avbeställer sin beställning, oavsett anledning, inom 24 timmar från det att den har skickats från vårt lager kommer du inte att få några belöningspoäng. Du kommer att erhålla dina belöningspoäng i standardvalutan på din sida.

Alla belöningspoäng som samlats in genom referenssystemet och som inte har använts inom 6 månader från det datum de samlades in kommer att upphöra.

Referenten måste lägga en beställning som minst motsvarar minimivärdet som anges på sidan och kan variera från en gång till en annan.

Prenumerationsprodukter ingår inte i referenssystemet. Vi förbehåller oss rätten att ytterligare exkludera produkter från belöningssytemet från tid till tid.Vi förbehåller oss rättenatt återkomma dina belöningspoäng insamlade genom referenssystemet när somhelst om vi tror eller misstänker att ditt användande av referenssystemet ärbedrägligt, vilseledande eller strider mot dessa regler.

26. Prenumeration av Beauty Box, Avtal och bestämmelser

Genom att prenumerera på vår “Beauty Box”, samtycker du till att den totala summan av din prenumeration dras i fullo när du gör din beställning.

Beauty Box finns tillgänglig så långt lagret räcker. Om du gör din beställning senast den 22 av varje månad kommer din prenumeration att starta den månaden. Ex. om du gör din beställning den 22 januari kommer din prenumeration att börja med januaris Beauty Box. Om du gör din beställning den 23 eller om Beauty Box inte finns tillgänglig kommer din prenumeration att starta månaden efter.

Om du gör din beställning senast den 22 i månaden försöker vi skicka din Beauty Box inom 24 timmar efter det att vi fått din betalning. Vi skickar sedan varje efterföljande skönhetsbox runt den 1a i varje månad. Ibland kan det förekomma förseningar i frakt och/eller andra oväntade förseningar av diverse produktmärken. Beräknade leveransdatum är endast beräkningar och du är inte berättigad till återbetalningar p.g.a. oväntade förseningar. Så fort din Beauty Box är på väg får du en bekräftelse via mejl som innehåller ett spårningsnummer som ger dig möjligheten att spåra din beställning. Du är inte berättigad till en återbetalning p.g.a. oväntade förseningar.

Om du flyttar eller ändrar din address medan du prenumererar måste du kontakta kundtjänst innan den 18 i månaden för att få den månadens skönhetsbox skickad till den nya adressen. Meddelar du oss efter den 18 ansvarar vi inte för att skönhetsboxen kommer till rätt adress och är inte ersättningsskyldiga om du går miste om den månadens box.

Varje prenumeration klassas som ett enda köp så du kan bara begära en återbetalning inom 14 dagar efter att du har fått din första Beauty Box.

Du kan avbryta din prenumeration när du vill men om du inte meddelar oss inom 14 dagar efter att du har tagit emot din första skönhetsbox kan du inte få din prenumeration återbetalad.

Om du vill avbryta din prenumeration måste du göra det innan den 23e i månaden för att undvika att du skickas nästa månads Beauty Box. T.ex. om du vill avbryta din prenumeration i mars måste du meddela oss senast den 22 februari för att undvika att du prenumererar på mars-boxen.

Ovannämnda villkor påverkar inte dina andra lagstadgade rättigheter som konsument. See punkt 10 för mer information om din rätt att avsluta avtalet.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta din prenumeration om du bryter mot någon punkt i detta avtal. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst avbryta eller ändra prenumerationsmodellen av skönhetsboxen.

27. Presentkort och kredit

lookfantastic presentkortkan bara användas på www.lookfantastic.se. Våra övriga köpvillkor och villkoren nedan gäller vid köp av presentkort. Du kan mejla ditt presentkort till familj eller vän eller skriva ut och ge det till dem personligen.

Vad är ett lookfantastic presentkort? -Lookfantastic presentkort finns i valutorna 250 kr, 500 kr, 1000 kr, 1500 kr och 2500 kr och går att lösas ut, som kod, mot alla produkter på www.lookfantastic.se

Hur köper jag ett presentkort? -Lägg presentkortet i varukorgen och betala för det som när du köper en vanlig produkt. Du kan inte använda rabattkoder när du köper presentkort.

När och hur skickar ni presentkortet? -När ditt köp har gått igenom skickar vi ett elektroniskt presentkort till samma mejladress som du får ditt bekräftelsemejl på köpet. Du får inte ett utskrivet presentkort skickat till dig på posten.

Hur ger jag presentkortet till min vän? -När du har tagit emot presentkortet kan du vidarebefordra det till din vän, eller skriva ut det och ge det till din vän personligen. Presentkort gäller i 12 månader efter köp.

Jag har fått ett presentkort - hur löser jag in det? -Presentkort kan lösas in på alla produkter på www.lookfantastic.se. Lägg dina varor i varukorgen och ange sedan koden på ditt presentkort där du vanligen anger rabattkoder. Klicka på "Lägg till" så dras summan av ditt presentkort av från din beställning. Gå vidare till kassan som vanligt.

Finns det restriktioner och undantag? -Du kan bara använda en presentkort åt gången och du kan inte kombinera det med andra rabattkoder. Presentkortet går bara att använda en gång - köper du för mindre än presentkortets värde brinner den övriga summan inne och du kan inte använda det resterande saldot för ett senare tillfälle. Presentkortet gäller i 12 månader och kan inte användas för att köpa nya presentkort.

Jag har använt mitt presentkort. Vad händer om jag vill returnera min beställning? -Beställningar som avbryts och återbetalas sker återbetalning med samma betalningsmetod som köpet gjordes. Betalade du för din beställning med ett presentkort får du därför ett nytt presentkort med samma värde som det kortet som du löste in.

Jag har tappat bort mitt presentkort. Vad gör jag nu? -Om du har fått presentkortet av någon annan kan du först fråga hen om de har kvar mejlet där vi skickade presentkortet. Om de inte har det kan du be hen att kontakta oss via meddelande-centret i sitt kund-konto så att vi kan skicka ut det igen. De kan logga in här:

https://www.lookfantastic.se/lfint/login.jsp

Vi kan bara skicka ut presentkort som inte har använts. För att utesluta att presentkortet används flera ggr stänger vi av originalet innan vi skickar ut ditt nya presentkort. Utgångsdatumet förblir det samma och kan inte förnyas.

Risk och förlust -När vi har lämnat över presentkortet till kunden avsäger vi oss ansvaret för presentkort. Vi ansvarar inte för borttappade, stulna eller kasserade presentkort.

Bedrägeri -Vi förbehåller oss rätten att stänga ner kund-konton och kräva tillbaka summan om du använder ett presentkort som du lagt beslag på utan lov från kunden.

Kan jag lämna tillbaka mitt presentkort? -Nej. Presentkort kan inte lämnas tillbaka eller återbetalas utöver dina lagstadgade rättigheter. Värdet på presentkortet kan inte lösas in mot valuta.

Kredit - Kredit på ditt konto är giltig i 6 månader från det datum krediten är utfärdad och upphör på årsdagen krediten är utfärdad.