Om Märket

'Benton' är inspirerad av och uppkallad efter filmen 'The Curious Case of Benjamin Button' där Benjamin Button blir yngre med tiden.I filmen har Benjamin inget annat val än att lämna sin kärlek, Daisy när han blir yngre.Vad händer om Daisy också kunde vända tillbaka tiden för hennes fysiska utseende? Skulle hon inte vara lyckligare? Det kan bara vara en fiktiv film, men skulle de flesta inte ha samma önskan att bli ung igen?På samma sätt vill Benton vända tillbaka hudens tid med hälsosam kosmetika.Bentons kosmetika är utformade för att återställa din hud till sitt ursprungliga, ungdomliga tillstånd med hälsosamma recept snarare än att ge tillfälliga effekter med skadliga ingredienser.

SHOPPA NU

About the Brand

‘Benton’ is inspired by and named after the movie ‘The Curious Case of Benjamin Button’in which Benjamin Button grows younger with time. In the movie, Benjamin has no choice but to leave his love, Daisy as he becomes younger. What if Daisy also could turn back the time of her physical appearance? Wouldn’t she be happier?

It may be just a fictional movie, but wouldn’t most people have the same desire to be young again? Likewise Benton wishes to turn back the time of your skin with healthy cosmetics. Benton cosmetics are designed to restore your skin back to its original, youthful condition with healthy recipes, rather than to give temporary effects with harmful ingredients.


SHOP NOW